ChataŽOS-Kováčová

Cenník

 

Cenník za pobyt v RZ Kováčová platný od 1.6.2018

 

 

Ubytovaní
Po - Pia
Pia - Ne
Po - Ne
Deň
zamestnanci
70,00 €
70,00 €
100,00 €
30,00€
ostatní
150,00 €
150,00 €
200,00 €
60,00 €V cene za ubytovanie nie je započítaný kúpeľný poplatok v cene 0,50 € osoba/noc a zapožičanie posteľného prádla v hodnote 3 €/ks.

Pri zrušení, alebo zmene rezervácie neskôr ako 14 dní pred nástupom na pobyt bude účtovaný poplatok vo výške 30 eur.

Zamestnancom a ich rodinným príslušníkom sa poskytuje príspevok na rekreáciu v RZ Kováčová zo sociálneho fondu vo výške 80 % z ceny poukazu, maximálne 2x za rok.

Osoby ktoré nie sú zamestnancami ŽOS Zvolen a. s. musia uhradiť poplatok za ubytovanie pred nástupom na pobyt.

Všetku agendu vybavuje správca chaty: Milan Bilčík tel. č.: 0911 389 306

Platobné údaje:

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Zvolen
Číslo účtu: 10 500 412/0200
IBAN: SK15 0200 0000 0000 1050 0412
BIC: SUBA SK BX


Spracoval: Ing. Peter Debnár, útvar SM
Kontroloval: Ing. Peter Debnár, útvar SM
Vydal: útvar 716000

Ing. Tomáš Bútora
finančný riaditeľ

 

 

 

 

 

 

Domový poriadok

rekreačného zariadenia

 1. Pre udržiavanie čistoty v priestoroch chaty je nutné používať prezuvky, ktoré si z

hygienických dôvodov každý rekreant prinesie sám.

 1. Na izbách je prísne zakázané manipulovať s otvoreným ohňom a fajčiť.

 2. Fajčenie je dovolené len vo vchodovej spoločenskej miestnosti.

 3. Každý je povinný dodržiavať nočný kľud od 22.00 hod. do 6.00 hod.

 4. Je zakázané obsadzovať izby väčším počtom osôb ako je lôžková kapacita RZ.

 5. Je zakázané zdržiavať sa iným osobám v RZ, ktorí nie sú uvedení v rekreačnom

poukaze alebo zapísaní v knihe ubytovaných.

 1. Zakazuje sa vodiť psov , mačky a iné domáce zvieratá do RZ Kováčová.

 2. Rekreanti , ktorí majú so sebou deti sú plne zodpovední za ich správanie , bezpečnosť

a škody spôsobené na zariadení chaty.

 1. Príprava jedál a ich konzumácia sa smie prevádzať výlučne v kuchynských a

jedálenských priestoroch chaty. Kuchynský riad po použití je nutné ihneď umyť a

odložiť na určené miesto.

 1. Rekreant je povinný udržiavať priestory RZ a okolia v čistote.

 2. Šetriť teplom a elektrickou energiou. Nenechávať zbytočne zapnuté elektrické

spotrebiče.

 1. Vynášať inventár a zariadenie mimo priestorov chaty je zakázané.

 2. Pri ukončení pobytu je rekreant povinný odovzdať chatárovi posteľnú bielizeň,

zapožičané predmety a kľúče od RZ.

 1. Poškodenie alebo strata inventáru sa okamžite dáva k náhrade. Pri strate kľúčov je

rekreant povinný ihneť zaplatiť nový zámok od hlavného vchodu a aj kľúč od izby .

 1. Za nedodržanie a nerešpektovanie domového priadku je chatár oprávnený príslušnej

osobe zrušiť pobyt na chate.